Warning: file_put_contents(/www/wwwroot/ipoju/www.ipoju.com/wp-content/cache/wpzt_/eb/d822434f72e9982280bd50c340dac4.tpl): failed to open stream: Operation not permitted in /www/wwwroot/ipoju/www.ipoju.com/wp-content/themes/just/vendor/topthink/think-cache/src/cache/driver/File.php on line 179
台积电:预计 2025 年前 HPC 均为最强劲增长平台 - 破局

台积电:预计 2025 年前 HPC 均为最强劲增长平台

市场快讯 (1) 2022-05-28 14:46:07

台积电此前在法说会上已提出 HPC将成为长期增长的最强劲动力,为公司营收的增长带来最大贡献。根据 insidehpc 的采访,台积电 HPC 业务开发主管表示,台积电预计未来至少到 2025 年 HPC 都将持续为最强劲增长平台。台积电定义的 HPC 领域包含 CPU、GPU 和 AI 加速器。此外,台积电 HPC 业务开发主管除了重申台积电 5 纳米家族量产第三年持续强劲,还分享了台积电 5 纳米家族延伸的 N4X 与 N4P 获得许多客户青睐,并称台积电 3 纳米下半年投产。

THE END

发表评论

相关文章阅读


Warning: mkdir(): Operation not permitted in /www/wwwroot/ipoju/www.ipoju.com/wp-content/themes/just/vendor/topthink/think-cache/src/cache/driver/File.php on line 91

Warning: file_put_contents(/www/wwwroot/ipoju/www.ipoju.com/wp-content/cache/wpzt_/9d/d06b4645a9d7d670d5d11be7c12bc3.tpl): failed to open stream: Operation not permitted in /www/wwwroot/ipoju/www.ipoju.com/wp-content/themes/just/vendor/topthink/think-cache/src/cache/driver/File.php on line 179

Warning: file_put_contents(/www/wwwroot/ipoju/www.ipoju.com/wp-content/cache/wpzt_/25/787773bae920237136c4c9a0e8a855.tpl): failed to open stream: Operation not permitted in /www/wwwroot/ipoju/www.ipoju.com/wp-content/themes/just/vendor/topthink/think-cache/src/cache/driver/File.php on line 179

Warning: file_put_contents(/www/wwwroot/ipoju/www.ipoju.com/wp-content/cache/wpzt_/26/411b5e52770bb4d62b0166d8eb3063.tpl): failed to open stream: Operation not permitted in /www/wwwroot/ipoju/www.ipoju.com/wp-content/themes/just/vendor/topthink/think-cache/src/cache/driver/File.php on line 179

Warning: unlink(/www/wwwroot/ipoju/www.ipoju.com/wp-content/cache/wpzt_/f7/647531c6581978316f97d354f8309d.tpl): Operation not permitted in /www/wwwroot/ipoju/www.ipoju.com/wp-content/themes/just/vendor/topthink/think-cache/src/cache/driver/File.php on line 290

Warning: file_put_contents(/www/wwwroot/ipoju/www.ipoju.com/wp-content/cache/wpzt_/f7/647531c6581978316f97d354f8309d.tpl): failed to open stream: Operation not permitted in /www/wwwroot/ipoju/www.ipoju.com/wp-content/themes/just/vendor/topthink/think-cache/src/cache/driver/File.php on line 179